H B H , a.s.

Rating a informácie o H B H , a.s.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre H B H , a.s. 42255 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 316. pozícii z 854406 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 99.9631% spoločností je horších ako H B H , a.s..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti H B H , a.s." href="http://hbh.sk-rating.com/">
   <img src="http://hbh.sk-rating.com/hbh.png" width="150" height="25" alt="Rating H B H , a.s." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating H B H , a.s.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia